Black and White-Newfoundlander
(Its OK / Toegestaan) 

 

 

 


Code:

KBKBBBCCDDEE
spsptt

 

An other possibility is :

OPMERKING: Sommige van deze allelen op het S locus kunen  onvolledig zijn of co-dominant. 
Een hond
met (si-sp) kan bijvoorbeeld tegelijkertijd  beide patronen vertonen.

NOTE: Some of these alleles at the S locus may have incomplete or co-dominance
A dog that is (si-sp) may show both patterns simultaneously, for example.


Sun Dance Jiri van de Berenstal  x  Full Moon of The End of the Line =

KBKBBBCCDDEESsptt   x  KBKBbbCCDDEESsitt  = Ursus Major van de Berensta KBKBBbCCDDEEsisptt = Brbr si/sp


Ursus Major van de Berenstal is dus  recessief voor : bruin en Piebald spotting, zwart en/of bruin-wit = Brbrsi/sp
Ursus Major van de Berenstal is thus recessieve for : brown and Piebald spotting, black and/or brown white = Brbrsi/sp

KBKBBbCCDDEEsisptt 
see pedigree

The End of the Line
Terug  / Back