Het Bioritme
 

Begin

Kwartierstaat Koos van Rijn
Grafische versie 1
Grafische versie 2

Grafische versie 3

Nieuws
2009
2010
2011

2012
2013
2014

Over Ons
Rembrandt

Onze honden
Reuen

Teven
Nakomelingen
Foto's Nakomelingen

In loving memory

Pups
Planning


Fotogallery
Nostalgisch Type 1
Nostalgisch Type 2
Waterwerk

Shows
Kopstudie

Wandelingen
Hoek van Holland 1
Hoek van Holland 2


Bron Newfoundlander
Newfoundland 
Oeroorsprong
Oorsprong
L Anse aux Meadows
Tibet Dog
Tibet Dog2 
Lord Byron

Fokken 
Pup/Fok-Advies
FokFaciliteiten
Dekmoment
Vruchtbaarheid
Ontwikkeling embryo
FCI - Rasstandaard
Kynologische termen
Voeding
Afspeenmethode

Marskwa's adagiums

Genetica
Kleurvererving
HD-ED vererving
Kynethologie
Dilatatie
DNA: 
From where I am
Evolutie Theorie  
Bioritmiek
Freud
Deugdethiek

Teek Care

De andere Passie
Odysseus
Sprookje 
Alexander de Grote
Peloponnesos
Hippocrates
Magisch Realisme
Filosoferen over sex
Magna Graecia
Boeddhisme
Klimaat
 
IsraŰl

Agape
Christus was een filosoof

Astrologie
Maanstanden

Links

Webcams HvH


 


  Enya : Indian music

 


Het goede moment kunt u zelf bepalen 
 

Iedereen kent in zijn leven goede en minder goede dagen. Dagen, waarop alles tegen zit, echte pechdagen, terwijl men op andere ogenblikken straalt van energie en bergen kan verzetten. Het goede maar ook het minder goede moment is in ons bioritme vastgelegd. Haast ongelooflijk en toch zo vanzelfsprekend, omdat het leven van mens, dier en plant door een aantal cycli geregeld wordt. 
Men noemt ze de inwendige klokken en die zorgen voor een inwendige kalender: ons bioritme.
 Jan Dries heeft al jaren ervaring met het bioritme en schreef er een brochure over.
Hij ontdekte het vierde ritme, waardoor het bioritme vanuit de vier-elementenleer kan worden ge´nterpreteerd.
Een enorme vooruitgang!    

Een ritme beheerst alle leven: de hartslag en de ademhaling, de wisseling van dag en nacht, de golfslag der seizoenen, de getijden van het mensenleven.
"Wie zich aan ritme toevertrouwt, wordt erdoor gedragen en herwint het paradijs", zegt Mellie Uyldert. Een ritme is iets dat wederkeert, een voortdurende herhaling, een cadans. 
Niet alleen de natuur maar heel het
kosmisch gebeuren is op ritmen gebaseerd.
De chronobiologie is de wetenschappelijke discipline, die zich bezig houdt met het bestuderen en het opsporen van de ritmen in de natuur en bij levende wezens. Er werd aan diverse instellingen en onderzoekscentra over de gehele wereld grondig onderzoek verricht rond het fenomeen ritme. De inzichten, die men de laatste decennia heeft verkregen, zijn verrassend. De invloed van het ritme op onze gezondheid is hierdoor duidelijk geworden. Zo wordt de fysische werking van het menselijk lichaam verklaard aan de hand van een aantal levensnoodzakelijke ritmen. De hartslag verloopt volgens een bepaald ritme. Afwijking hiervan noemt men in medische kringen hartritmische stoornissen, een veel voorkomende kwaal. Onze lichaamstemperatuur verloopt volgens een ander ritme. Men gaat er vanuit, dat de ritmen van de cel door het DNA bepaald worden.
Het DNA bevat het mechanisme, dat de ritmen dicteert. Dat heeft men zowel bij planten, dieren als bij de mens kunnen vaststellen. De aarde (aardse natuur) ondergaat de ritmen van de kosmos, terwijl plant, dier en mens de ritmen van de aardse natuur ondergaan. Daarnaast heeft ieder levend wezen zijn eigen ritmen. De natuur is ÚÚn groot spel van ontelbare ritmen, die allen op elkaar zijn afgestemd, zoals de kamwieltjes in het raderwerk van een mechanische klok.
Het bioritme moet gezien worden als het ritme, dat alle ritmen van het leven beheerst.

 
Historisch overzicht
 
 

De Griekse natuurfilosoof Heraklitus (540-480 v.Chr.) heeft zijn thesis 'Panta rhei' (alles vloeit of beweegt) als een natuurwet geformuleerd en daarmee als eerste aangetoond, dat het leven op ritmen is gebaseerd. De chronobiologie heeft echter zijn ontstaan eerst in de twintigste eeuw gekend. Dr. Willem Flies (1858-1928) is de eerste geweest en waarschijnlijk ook de ontdekker van het bioritme, dat in zijn tijd periodeleer werd genoemd. Dr. Hermann Swoboda (1873-1963), 
een Weense professor in de psychologie, heeft haast gelijktijdig een dergelijk ritme ontwikkeld.
Beiden hebben elkaar jarenlang bestreden om wie de echte ontdekker is.

Dr. Flies was oor- en neusspecialist, maar zijn medische, biologische en mathematische belangstelling ging heel wat verder dan zijn medische praktijk. Hij werd voorzitter van de Duitse Akademie voor Wetenschappen, waardoor zijn werk op het vlak van het bioritme officiŰle erkenning genoot. Ook de steun van Sigmund Freud (1856-1939) heeft er toe bijgedragen, dat het bioritme tot op de dag van heden de belangstelling blijft genieten van vele wetenschappers. Omdat het bioritme, zeker in zijn beginperiode, sterk gericht was op het psychisch aspect van de mens, voelden chronobiologen er niet zoveel voor om hun onderzoek onder deze naam te laten doorgaan. De Amerikaanse onderzoeker, 
Dr. Franz Hallberg van de universiteit van Minnesota, heeft daarom de term "circadische ritmen" ge´ntroduceerd. Thans weet men, dat lichaam en geest elkaar sterk be´nvloeden en dat alle ritmen tot de levensritmen behoren.
De circadische ritmen zijn vooral gericht op de vierentwintiguren-ritmen van mens en dier, zoals hartritme, ritme van de lichaamstemperatuur, het voortplantingsritme, het slaapritme, de ritmische werking van de klieren, hersen- en zenuwwerking en zo meer. Laten we echter niet vergeten, dat al deze ritmen afhankelijk zijn van het bioritme.
Het bioritme beheerst het ritmisch leven van de mens in zijn totaliteit
.

Flies ging er vanuit, dat er twee ritmen zijn, nl. het mannelijk en het vrouwelijk ritme. Het mannelijk ritme telt 23 dagen en het vrouwelijk ritme 28 dagen. Het mannelijk ritme werd gezien als het fysisch ritme, dat met een aantal lichamelijke aspecten overeenstemt. Het vrouwelijk ritme werd als tegenstelling het psychisch of emotioneel ritme genoemd. De Oostenrijkse professor Dr. Ingenieur Tetscher voegde er nog een derde ritme aan toe, nl. het geestelijk ritme, dat 33 dagen telt. Hij had een uitvoerig onderzoek verricht op de studenten en was er achtergekomen, dat geestelijke activiteit volgens een ander ritme verloopt. Het zijn deze drie ritmen, die bijna een eeuw lang werden gebruikt om het bioritme van personen te berekenen.


Het vierde ritme

Bij het uitwerken van een nieuw computerprogramma om het bioritme te berekenen, werd me gevraagd om de interpretatiemogelijkheden op te zoeken. Tijdens dit onderzoek viel het me op, dat het mannelijk ritme (lucht), het vrouwelijke ritme (aarde) en het geestelijk ritme (vuur) zo sterk overeenstemde met de vier elementenleer. Alleen ontbrak er het vierde ritme, nl. het element water. Tegenover het vuur staat het water, omdat het water het vuur beheerst. Tegenover dit geestelijk ritme (vuur) staat het emotionele ritme (water), zoals het mannelijk ritme (lucht) tegenover het vrouwelijk ritme (aarde) staat. Omdat de bioritmen steunen op een natuurlijk getal, was het niet moeilijk om het aantal dagen van dit vierde ritme te bepalen.
Door het toevoegen van dit vierde ritme komt men tot een veel ruimere interpretatie.


Meer mogelijkheden

Tot voor kort dacht men het fysische en het emotionele aspect te kunnen bepalen aan de hand van het mannelijke en het vrouwelijke ritme. De vier elementen, dus ook de vier ritmen, hebben zowel betrekking op het fysische als op het emotionele. Dit betekent, dat de vier ritmen zowel fysische als emotionele aspecten in het leven kunnen be´nvloeden. Bepaalde organen vallen onder het element lucht (mannelijk ritme), terwijl andere organen door de andere ritmen worden be´nvloed.
Ieder ritme heeft invloed op bepaalde organen of karaktereigenschappen van de mens.

De vier ritmen vertrekken op het ogenblijk van de geboorte en volgen hun eigen curven rond een nullijn. De curve, ook amplitude genoemd, volgt eerst een positief en daarna een negatief veld. De positieve curve duidt een periode van opbouw aan en is vergelijkbaar met het dagritme. In deze periode is men actief. De negatieve curve wijst op een periode van herstel en is vergelijkbaar met het nachtritme. In deze periode is men eerder passief en heeft men grote behoefte aan rust.
Omdat ieder ritme een bepaald aantal dagen telt vallen ze op bepaalde momenten samen en zijn op andere momenten sterk verspreid.

Een aantal ritmen kunnen boven de nullijn liggen en hebben dan een positieve betekenis, de ritmen die onder nullijn liggen hebben een negatieve invloed. Het wordt pas echt boeiend als men de onderlinge relaties van de verschillende ritmen nagaat. Zo kan het geestelijk ritme (vuur) in een positief veld liggen, terwijl het emotionele ritme (water) en het vrouwelijk ritme (aarde) zich in een negatief veld bevinden. Dat betekent, dat het geestelijk ritme weinig of niet beheerst wordt door het emotionele en het vrouwelijk ritme. Men loopt dan gevaar op het geestelijk vlak overactief te zijn met een neiging naar het fanatieke (heethoofd).

Door het inschakelen van het vierde ritme is het mogelijk geworden om de circadische ritmen bij het bioritme te betrekken. Wij weten nu immers, welk ritme invloed heeft op bijvoorbeeld het hartritme, de stofwisseling, de klierwerking of het zenuwstelsel. Daarom kan men nu aan de hand van het bioritme heel nauwkeurig zijn fysieke en emotionele toestand bepalen. Het is een belangrijk en onmisbaar instrument om uw leven terug op zijn juiste ritme te brengen. U kunt de periode opsporen, dat u tot grote prestaties in staat bent, maar ook de periode, dat het raadzaam is het iets rustiger aan te doen of om geen belangrijke beslissingen te nemen. Hans Peter Jenssen heeft eens gezegd, dat het bioritme het antwoord is van de wetenschap op de astrologie. Hij bedoelt daarmee, dat men langs wetenschappelijke weg heel nauwkeurig kan bepalen, welke ogenblikken in uw leven belangrijk, minder belangrijk of kritisch zijn. Dankzij de toevoeging van het vierde ritme is het thans mogelijk nauwkeurig de invloed van het bioritme te bepalen. Wij kunnen nu berekenen op welk ogenblik een bepaald orgaan of bepaalde karaktertrek positief of negatief be´nvloed wordt.


Leven en dood

Niets is zo nauw betrokken bij het leven als het bioritme. Als men het bioritme van een zwangere vrouw berekent, kan men de juiste periode van de bevalling bepalen. Duizenden berekeningen hebben aangetoond, dat een bevalling altijd in een positieve periode gebeurt. In zo een periode verloopt de bevalling haast probleemloos. Dat is logisch, een zwangere vrouw heeft veel energie nodig om het leven aan een baby te schenken, dat kan niet in een passieve periode van herstel gebeuren.

Een natuurlijke dood vindt bijna altijd plaats in een negatieve periode. Sommigen geraken nog door het diepe dal, maar bij het opstijgen missen ze de kracht om verder te zetten.

Leven en dood bevestigen de juistheid en de betrouwbaarheid van het bioritme.

  J. Dries (Vlaanderen/BelgiŰ)

 

Bereken hier je eigen bioritmiek

 

The End of the Line