Fok Faciliteiten

 

 


Begin

Kwartierstaat Koos van Rijn
Grafische versie 1
Grafische versie 2

Grafische versie 3

Nieuws
2009
2010
2011

2012
2013
2014

Over Ons
Rembrandt

Onze honden
Reuen

Teven
Nakomelingen
Foto's Nakomelingen

In loving memory

Pups
Planning


Fotogallery
Nostalgisch Type 1
Nostalgisch Type 2
Waterwerk

Shows
Kopstudie

Wandelingen
Hoek van Holland 1
Hoek van Holland 2


Bron Newfoundlander
Newfoundland 
Oeroorsprong
Oorsprong
L Anse aux Meadows
Tibet Dog
Tibet Dog2 
Lord Byron

Fokken 
Pup/Fok-Advies
FokFaciliteiten
Dekmoment
Vruchtbaarheid
Ontwikkeling embryo
FCI - Rasstandaard
Kynologische termen
Voeding
Afspeenmethode

Marskwa's adagiums

Genetica
Kleurvererving
HD-ED vererving
Kynethologie
Dilatatie
DNA: 
From where I am
Evolutie Theorie  
Bioritmiek
Freud
Deugdethiek

Teek Care

De andere Passie
Odysseus
Sprookje 
Alexander de Grote
Peloponnesos
Hippocrates
Magisch Realisme
Filosoferen over sex
Magna Graecia
Boeddhisme
Klimaat
 
Israël

Agape
Christus was een filosoof

Astrologie
Maanstanden

Links

Webcams HvH


 

 Eurithmics : Sweet Dreams

De Start
D
e ouders dienen in een goede gezondheid te verkeren en de nodige inentingen te hebben gehad die niet ouder zijn dan 8 maanden. Moet ik mijn zwangere teef inenten zodat ze genoeg antistoffen heeft voor haar pups ?
Het
beste is te zorgen dat je teefje voor de loopsheid al haar entingen heeft gehad, of dat de enting die ze al heeft gehad in ieder geval niet ouder is dan 8 maanden. Kom je echter tijdens haar loopsheid tot de ontdekking dat haar enting afloopt tijdens of vlak na de zwangerschap, dan kun je snel nog een enting geven. De meningen zijn hierover verdeeld, maar het beste is gewoon je teefje haar entingenboekje na te kijken voordat je overweegt haar te laten dekken (dus ruim voor de te verwachten loopsheid). Tevens moeten ze vrij zijn van vlooien en wormen. Laat tussen het eerste en tweede nestje een teefje loops worden zonder gedekt te worden. Als uw reu thuis woont wordt dit dus oppassen.

De honden kunnen zich bewijzen en lekker actief zijn en hun kwaliteiten die zo belangrijk zijn voor dat specifieke ras tentoonstellen en behouden. doch niet alle kampioenen zijn goed genoeg om mee te fokken. Laat u zich geen rad voor ogen draaien en staar u niet blind op het feit dat die reu of teef een kampioen is. Andere aspecten zoals karakter/temperament, moedereigenschappen en ziektes zijn veel belangrijker. Er zijn nogal wat show/kampioenen - de zogenaamde U-tjes - die een vreselijk karakter hebben en deze overerven. Soms kunt u dan ook beter een iets minder mooie teef of reu nemen met een vriendelijk karakter dan die showkampioen met een ingewortelde agressie. 
Let wel,
niet alle kampioenen zijn slecht, dat zeg ik absoluut niet.
 Ga bij de mensen thuis kijken en oordeel zelf!

Je moet de oudercombinatie zeer goed overwegen. En niet alleen de ouders maar ook de grootouders als het even kan bekijken. De blauwdruk telt ook mee in je overweging om voor een combinatie te kiezen. 
Let daarbij op de
gezondheid, rasstandaard, rasgebonden eigenschappen en karakter.

De Praktische kant

Het serieus fokken met honden is geen winstgevende kwestie, dus laat dat nooit de rede zijn om Überhaupt met fokken te beginnen want dan kom je van een koude kermis thuis.


De gevolgen van de populaire dekreu

De "misschien" wel teveel gebruikte top dekreuen
Vrijwel elk ras heeft in het verleden te maken gehad met het gegeven dat een enkele of een beperkt aantal reuen de 'vader' was van alle pups gedurende een aantal jaren. Het is niet zo moielijk om vast te stellen waarom dit gebeurd en waarom een enkele reu - of een kleine groep reuen - zo'n invloed heeft op het fokprogramma. De desbetreffende reuen beschikken vermoedelijk over een of meerdere felbegeerde kwaliteiten die de fokkers graag in hun lijnen willen introduceren: een 'uitmuntend type" Het komt meer dan eens voor dat dergelijke populaire dekreuen (of "Matadoren", zoals ze in de USA worden genoemd) een ras gedurende meerdere jaren als het ware domineert. Ik hoef hier niet de namen te noemen, maar geef u hieronder wel het webnummer van de Duitse Newfounderlander Dog Database waar je dit allemaal " de Top 25 met het aantal nakomelingen vermeld staat " met één klik op de muisknop kunt terugvinden:
http://www.newfoundlanddog-database.net/top50.php

Genetische flessenhals

Het spreekt vanzelf dat reuen met uitzonderlijk goede eigenschappen de kans moeten krijgen om hun goede eigenschappen (of in elk geval de genen die met deze kwaliteiten verbonden zijn) door te geven aan toekomstige generaties zodat het hele ras hiervan profijt kan hebben. Maar we moeten ons goed realiseren dat een te grote inzet van een bepaalde reu wel degelijk ook nadelige effecten heeft op het ras.
De meeste rassen hebben op bepaalde momenten te kampen (gehad) met een zogenaamde '
genetische bottleneck' ten gevolge van de te grote invloed van één enkele reu of een kleine groep reuen. Een direct gevolg van deze onevenredige inzet is een grote aanslag op de genetische variatie in het ras. Bovendien schuilen er nog meerdere potentiële gevaren op langere termijn in het op grote schaal inzetten van een beperkt aantal dekreuen.

Recessieve mutaties

Het staat buiten kijf en discussie dat rassen kunnen profiteren van de genen die een goede hond kan doorgeven. Helaas kunnen wij van onze honden niet hun totale genetische samenstelling, zijn genotype, in kaart brengen om de eenvoudige reden dat wij het allergrootste deel van het efelijke materiaal niet kunnen zien. Sommige honden die drager zijn van zeer gewilde eigenschappen, kunnen tegelijkertijd onopgemerkte schadelijke recessieve mutaties dragen en doorgeven.
Een onevenredige inzet van deze honden zal leiden tot een ongewenste en snelle toename van deze ongewenste schadelijke genen. Uiteindelijk zal het aantal dragers van deze afwijking(en) zo
hoog worden dat het onvermijdelijk zal zijn dat de pups die uit deze combinatie worden geboren homozygoot (fokzuiver) zijn voor deze recessieve mutatie(s).
Als het dan een erfelijke afwijking betreft, zal dit onvermijdelijk een
toename van het aantal lijders tot gevolg hebben waarvan een ras zwaar te lijden kan hebben.


Schade blijft eerst onopgemerkt

Vanwege de recessieve aard van veel schadelijke mutaties in de hond, kan het een aantal jaren duren voordat deze negatieve gevolgen voor het eerst worden opgemerkt. Voeg hier nog aan toe dat de kans bestaat dat deze afwijking zich pas op later leeftijd openbaart (laten we zeggen niet voor het derde levensjaar), dan zult u begrijpen dat het heel goed mogelijk is dat de onevenredige inzet van een reu pas jaren later zichtbaar wordt in een ras, lees "gebitsfouten, o.a.".


Het er uit fokken van

Een aantal fokkers zal als oplossing proberen onverwante lijnen van de populaire dekreu in kaart  te brengen om zodoende als het ware het probleem 'er uit te fokken'.
Als de invloed van een
beperkt aantal dekreuen evenwel bijzonder groot is geweest in het verleden, dan zal het fokkers nog niet meevallen om dergelijke onverwante lijnen te vinden in hun zoektocht naar reuen die 'vrij' moeten worden geacht van die bepaalde ongewenste afwijking: reuen die de fokkers nodig hebben om problemen in de toekomst te voorkomen.


Genetische variatie nodig uit lijfsbehoud

Ik vertelde reeds dat een van de directe gevolgen van het gebruik van populaire reuen een 'genetische bottleneck' is en een onvermijdelijk verlies aan genetische variatie in het ras.
De meeste fokkers proberen hun ras te verbeteren en de
enige manier om dit te bereiken is door het benutten van de binnen dat ras bestaande genetische variatie, zodat er nieuwe genetische combinaties ontstaan waardoor de kwaliteit en de gezondheid van de nakomelingen verbeterd.


Nut en noodzaak outcross

Ook individuele fokkers zitten wel eens in een dilemma wat te doen als een eigen 'lijn' willen ontwikkelen: 'Op welk moment moet ik stoppen met line breeding en en outcross toepassen ? Line breeding leidt onherroepelijk tot een terugloop in genetische variatie in deze lijn en legt het type vast. 
Echter: voortdurende line breeding biedt geen mogelijkheid om het type te
verbeteren omdat er onvoldoende genetische variatie overblijft om nieuwe combinaties uit te ontwikkelen.
Daarom zal een fokker
outcoss moeten toepassen om de genetische variatie in huis te halen op basis waarvan hij dan weer zijn lijn kan proberen te verbeteren. Deze aanpak geldt uiteraard voor het hele ras. Verbeteringen in het ras kunnen alleen worden bereikt als er voldoende genetische variatie voorhanden is om uit te kiezen.
  Helaas wordt deze variatie door de inzet van een beperkt aantal reuen ontzettend beperkt.


Beperk het aantal dekkingen per reu

Mijn advies is dan ook: beperk het aantal dekkingen per reu. Natuurlijk moeten goede honden hun genen kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, maar is het nu echt waar dat slechts één hond zo superieur is dat dit een exclusief gebruik rechtvaardigd ? Ik denk het niet.
Er zijn wel '
quality dogs' die ingezet kunnen worden. De enige mogelijkheid om het ras ook in de toekomst gezond te houden en te verbeteren is derhalve het inzetten van zoveel mogelijk verschillende honden zodat zij hun genen kunnen doorgeven aan toekomstige genraties. Zodoende kan de genetische variatie binnen het ras blijven bestaan want alleen dan kunnen fokkers het ras verbeteren en gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.Faciliteiten voor de geboorte

Goed boek: fokken met rashonden
Werpkist  
PuppyRen
Kranten om vocht onder vetbed op te vangen  
Schone vetbedden  
Slijmzuiger
Flessewarmers
Verwarming  
Warmtelamp  
Doos voor pups (bij verschonen werpkist e.d.)  
Kruik  
Thermometer  
Doekjes/oude handdoek voor droogwrijven pups
 
Navelstrenggaren of
Arterieklem voor afbinden van navelsteng
Alcohol (of dettol) voor ontsmetten schaar  
Sterilon (of betadine jodium) voor navelstrengstompjes
 
Glijmiddel voor eventueel toucheren bij de moeder of als hulpmiddel bij de geboorte  van bijv. vliesloze pup
Afvalzak  
Weegschaal voor de pups  
Licht voedsel moeder (bijv. kipfilet om voor haar te koken)  
Waterbak moeder  
Dextropur (druivensuiker) voor in drinkwater moeder
Vervangende moedermelk
Dextropur"
(druivensuiker) voor in drinkwater moeder
Vervangende moedermelk  
Fles & spenen  
Telefoonnummer dierenartsPen & papier  
Horloge, klok of wekker  
Mensen-handdoeken  
Desinfecterende handzeep (bijv. "Unicura")
Plastic handschoenen
Pro-enzym
Benebac pasta
Wond tinktuur
Nutridrops
Goede verlichting  
9 weken vrij
Goede motivatie
Veel geluk

 ENZ, ENZ, ENZ,


Bezint voor je begint

Bedenk goed dat je aan het fokken van een nestje geen geld overhoudt. Laat dat nooit het argument zijn om puppies op de wereld te zetten, want u komt bedrogen uit. Behalve natuurlijk de louche-fokkers onder ons !
(
louche-fokkers heeft niet zozeer met veel fokken te maken, maar wel met visieloos vermeerdere )

BEDENK DAT JIJ VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE PUP DIE JIJ OP DE WERELD HEBT GEHOLPEN EN DAARNA PAS DE BAAS !


De koper

Geef de toekomstige koper een open en eerlijk intake gesprek waarin je eerlijk alle voor en tegens op tafel legt. Denk aan de werklust en het karakter, enz., maar ook aan de afkomst en de gezondheidsverklaringen, zijn/haar stamboom, enz. dus niet alleen zwaaien met titels.

Bedenk voor jezelf of toekomstige eigenaars wel geschikt zijn voor jouw ras en of ze wel tijd en moeite kunnen opbrengen om deze kleine handenbinder op te voeden. Willen ze met hem gaan werken of alleen een blokje om ? Schat in of ze het bijvoorbeeld ook lichamelijk/psychisch aan kunnen. Je bent geen dokter, OK, maar een slecht ter been zijnde baas met een overactieve Newfoundlander is toch geen combinatie. (uitzonderingen daargelaten).

Bespreek wat er gebeurd als de combinatie niet goed is, want na al je goede inspanningen kan het nog steeds fout gaan.
Voel jezelf dan niet schuldig !!!!!
(heb ik en andere fokkers voor jou al last van gehad).

Zoals je ziet is het niet erg simpel om een goede pup te fokken !

En na alle inspanningen om een pup goed te plaatsen kan het nog mis gaan, de plaatsing blijkt toch niet goed te zijn of de pup loopt bij de nieuwe eigenaar een ziekte op.
Bedenk dat je niet meer dan je
best kunt doen en dat je met levende wezens bezig bent. Ook kun je bij iedere koper niet in zijn/haar hoofd kijken, want al ben je in het bezit van een dosis mensenkennis dan nog kun je je vergissen.


Remember

Friendship with ones self is all important, 
because without it one, cannot be friends with anyone else in the world.

Heel veel succes !

Back

 The End of the Line