Odysseus : symbool voor je levensreis
( De zoektocht van de ziel )

  

 

Begin

Kwartierstaat Koos van Rijn
Grafische versie 1
Grafische versie 2

Grafische versie 3

Nieuws
2009
2010
2011

2012
2013
2014

Over Ons
Rembrandt

Onze honden
Reuen

Teven
Nakomelingen
Foto's Nakomelingen

In loving memory

Pups
Planning


Fotogallery
Nostalgisch Type 1
Nostalgisch Type 2
Waterwerk

Shows
Kopstudie

Wandelingen
Hoek van Holland 1
Hoek van Holland 2


Bron Newfoundlander
Newfoundland 
Oeroorsprong
Oorsprong
L Anse aux Meadows
Tibet Dog
Tibet Dog2 
Lord Byron

Fokken 
Pup/Fok-Advies
FokFaciliteiten
Dekmoment
Vruchtbaarheid
Ontwikkeling embryo
FCI - Rasstandaard
Kynologische termen
Voeding
Afspeenmethode

Marskwa's adagiums

Genetica
Kleurvererving
HD-ED vererving
Kynethologie
Dilatatie
DNA: 
From where I am
Evolutie Theorie  
Bioritmiek
Freud
Deugdethiek

Teek Care

De andere Passie
Odysseus
Sprookje 
Alexander de Grote
Peloponnesos
Hippocrates
Magisch Realisme
Filosoferen over sex
Magna Graecia
Boeddhisme
Klimaat
 
IsraŽl

Agape
Christus was een filosoof

Astrologie
Maanstanden

Links

Webcams HvH


 

 

 

 


 

 


Enya : On My Way Home

Het Beroemste verhaal van de wereld

Odysseus of Odysee zijn populaire namen voor reisbureaus, diepzeeduikscholen of reisgidsen. maar minstens zo vaak tooien trainings- en opleidingsinstituten en andere onderwijsinstellingen zich met deze namen.

De reizende Griek, die er tien jaar over deed om na de Trojaanse oorlog terug te keren naar zijn eiland Ithaka, is het symbool geworden voor de levensreis en persoonlijke groei. Die groei wordt niet in verband gebracht met Odyseeus' thuiskomst, als hij eindelijk zijn geliefde Penelope in de armen kan sluiten en zijn twintigjarige zoon Telemachos voor het eerst van zijn leven kan zien. 
Nee
, de reis, de Odyssee zelf, maakt van Odysseus een ander mens.

Als de oorlog voorbij is en de Griekse helden ieder op huis aan gaan, voeren de stormwinden Odysseus door de hele Middellandse Zee en verder. Hij komt onder andere bij de nimf Calypso op het eiland Gozo, de tovernares Kirke en het eiland van de Lotofagen, waar het eten van lotusbloemen voor vergetelheid zorgt. Met moeite weekt Odysseus zich van deze heerlijkheden los. Hij moet al zijn slimheid uit de kast halen om de eenogige cycloop te verslaan door zich in de vacht van een schaap te verstoppen en zichzelf Niemand te noemen. Al zijn moed en kracht heeft hij nodig om schipbreuken te overleven. Hij bezoekt de onderwereld, weerstaat de verleidelijke lokroep van Sirenen, schippert tussen Cylla en Charybdis. 
Als hij alle  moeilijkheden en verleidingen heeft getrotseerd, kan Odysseus eindelijk naar huis, naar Ithaka.

Talloze reisverhalen met hetzelfde stramien - na veel ontberingen wordt het doel eindelijk bereikt - zijn er in de loop van eeuwen geschreven. Bij vrijwel alle reisverhalen is het doel, hoe mooi en eerzaam ook, ondergeschikt aan de reis. Na een reisverhaal van honderden bladzijden, kan de aankomst in een paar alinea;'s worden beschreven. Want al krijgt een reis meestal betekenis door het doel (een pelgrimage naar Santiago de Compostela, een kruistocht naar Jeruzlem, een zoektocht naar de Heilige Graal, de ontdekkingsreis naar een onbekend stuk oerwoud), de reis levert de meeste geestelijke winst op. Hoe meer ontberingen, lijden, zoeken en streven, hoe beter. 'to strike, to seek, to find, and not to yield' is de roeping van de mens, aldus Alfred Tennysonin zijn gedicht 'Ulysses'.

Dat de reis zo'n populaire verhaalstructuur is geworden, komt omdat het als symbool voor het leven zelf kan staan, zegt de filosofe Carolien van Bergen, die het boek 'Over de grens. filosofie op reis' heeft geschreven. Daarin behandelt ze elerlei aspecten van de reis, die terug te vinden zijn bij de Odyssee en andere reisverhalen. Van Bergen: 'Er wordt niet voor niets sinds Augustinus gesproken over de levensreis. Een reis heeft net als het leven een begin en een einde. Tijd en ruimte zijn begrensd. 
In een reis kun je in een kortere tijdspanne allerlei aspecten van het leven tegenkomen'.

Dat begint al in de vertrekhal van Schiphol, beschrijft Van Bergen, als er afscheid wordt genomen van geliefden. In de transitruimte erachter - het niemandsland tussen thuis en de plaats van bestemming - lijken we in een andere dimensie te leven, los van het reŽle leven. Het is net alsof we daar wachten op een nieuwe geboorte', zegt ze. En daarna komen we aan op onze nieuwe bestemming en kan de reis beginnen. Wie weg is van huis, verliest een deel van zijn identiteit. Van Bergen: 'Je ontleent je identiteit deels aan je sociale relaties en aan materiŽle zaken, zoals je eigen huis met daarin je eigen spullen. Als je wordt weggerukt uit je normale omgeving, raak je een deel van jezelf kwijt. Dat lees je letterlijk in de Odysee. Als Odysseus zeven jaar bij de nimf Calypso zit, weet hij op een gegeven moment niet meer wie hij is. Dat is een kans voor zelfonderzoek.

Het verlies van identiteit maakt je ontvankelijker voor ervaringen en andere mensen, juist omdat je niet langer kunt uitgaan van de vanzelfsprekendheden van je vertrouwde identiteit. De reis zelf maakt je afhankelijk van vreemde mensen en dwingt je te kiezen tussen vertrouwen en wantrouwen.  
Van Bergen: een van de mooie dingen op reis is de gastvrijheid. 
In elke cultuur betekent het aanbieden van water, brood, zout of wijn: bij mij ben je veilig. 
Dat is bijna een formeel verdrag. 
In de Odyssee komt dat vaak voor.

Odysseus komt regelmatig terecht in een paradijselijke situatie, waarin het moeilijk wordt om het einddoel voor ogen te houden. Van Bergen: Het paradijs - wat letterlijk ommuurde tuin betekent - zien we tegenwoordig in een bepaald soort vakantiebestemming: het all-inclusive resort. Daar heb je alles wat je je van een paradijs voorstelt: eten en drinken, vertier, gezelschap. 
Alles wordt voor je geregeld. Maar zoiets is hooguit twee weken leuk. Daarna slaat de verveling toe. 
Dat is het tragische van de mens:
hij verlangt naar het paradijs, maar zodra hij daar is, kan hij er niet blijven.

Dergelijke beproevingen zorgen voor de zelfinzicht en de persoonlijke groei waar de trainingsbureaus het over hebben. Maar Van Bergen benadrukt dat reizen ook voor intensieve positieve ervaringen zorgt. 'Op reis zijn alle ervaringen heviger; ook de positieve
De grootste momenten van gelukzaligheid of ervaringen van schoonheid had ik op reis. Je groeit niet alleen van lijden. 
Ook dat laat de Odysee zien.

Beroemdste verhalen van de wereld

Het belang van de reis voor de individuele ontplooiing van de mens is geen eind-20ste eeuwse gedachte. het is van alle tijden. Vandaar dat de reis een van de meest voorkomende elementen is in mythen en oude verhalen. Niet alleen Odysseus reisde de halve Middellandse Zee door, datzelfde deed de Trojaan Aeneas, die volgens de Romeinse dichter Vergillius na lange omzwervingen de stad Rome stichtte en de Argonauten, die het Gulden Vlies zochten. Mozes leidde zijn volk door de zee en de woestijn naar het beloofde land Kanašn. In het hoge Noorden reisden de Vikingen naar nieuwe bestemmingen. Hoe langer en zwaarder de tocht, hoe meer roem zij bij het nageschalcht oogsten in de verhalen erover. In de Keltische verhalentraditie bestaat het genre 'rondroei-verhalen', waarvan de reis van Sint-Brandaan de bekendste is. Hij bereikt na zeven jaar reizen het eiland met het eeuwige geluk, waar dat eeuwige geluk sterven betekent.

In veel reizen zoekt de held naar de onsterfelijkheid of onderzoekt hij het  leven na de dood. In het Arabische Gilgamesj-epos gaat de koning op zoek naar het eeuwige leven; ook de Chinese Koning App doet dat. Dante neemt ons in 'De goddelijke Komedie' mee naar de hel, het vagevuur en het paradijs. En Parsifal en vele andere ridders zoeken de heilge Graal, die volgens de overlevering door Jezus was gebruikt bij het laatste Avondmaal en de eigenaar voorzag van de eeuwige jeugd.

Ook in de sprookjes wordt veel afgereisd en staat de reis vaak voor de volwassenwording. De gelaarsde kat begeleidt zijn eigenaar van avontuur naar avontuur tot hij volwassen is en trouwt. De prins van Doornroosje moet een lange reis afleggen voor hij het door rozen overwoekerde paleis heeft bereikt. Heel wat jonge jongens trekken er met een knapzak op uit in de hoop fortuin of in elk geval een toekomst te vinden. In het moderne sprookje 'De brieven voor de Koning' van Tonke Dragt groeit een bijna-ridder door een reis vol gevaren boven zichzelf uit.

Niet alleen in sprookjes, ook in proza en poŽzie van de Romantiek is de reis een gewild thema. De componist Franz Schubert wist zowel het vol goede moed op stap gaan (in "Die schŲne Mullerin') als het lijden van het afscheid (in 'die Wintereise') in klanken te verbeelden. De laatste cyclus is niet alleen als letterlijke reis te lezen, maar ook als geestelijke tocht langs alle gevoelens die bij een verloren liefde horen. Een vergelijkbare reis is te lezen in Margriet de Moors 'Eerst grijs dan wit dan blauw'. De hoofdpersoon reist langs de plekken van haar verleden om het leven te verwerken en iets beter te begrijpen. Wat overigens niet lukt. Joseph Conrads 'Hart der duisternis' is voor de hoofdpersoon behalve een ontdekkingsreis in Afrika een ontdekkingsreis van zijn eigen zwarte kant. De bekendste hervertelling van de Odyssee is natuurlijk James Joyce's Ulysses', waarin ťťn dag uit het leven van Dubliner Leopold Bloom, een 20ste-eeuwse Odysseus, wordt beschreven aan de hand van de structuur van de Odyssee.

Carolien van Bergen :
Is docent wijsbegeerte aan de Erasmus Academie/Universiteit.
Werkte jarenlang als reisbegleidster in India, Nepal, en Tibet.
Haar boek "Over de grens. Filosofie op reis".

Visionair zijn !

Formuleer uw droom en uw leven krijgt richting

Visionairs zijn verbeeldingsvol, begaafd, idealisten, vernieuwers, innovatievelingen en ontwikkelaars.

Alles begint met een droom. Wie klein droomt blijft klein en wie groot droomt wordt groot. Wie geen droom heeft is verloren en wordt niet succesvol in het leven. Dit geldt ook voor organisaties en landen. Een droom is een synoniem voor visie.

Uw visie is een beschrijving van de wijze waarop u uw droom op de lange termijn wenst te realiseren.

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton zei: "Zodra u weet waar u heengaat, is het veel makkelijker te besluiten welke stappen er nodig zijn om daar te komen. Wanneer u niet weet waar u heengaat, kunt u als een gek werken maar gaat u in de verkeerde richting lopen". 
De zoektocht naar uw ziel en het ontdekken van uw lot begint met het definiŽren en formuleren van uw droom.

U heeft bijna twee maal zoveel kans om uw droom te realiseren wanneer u deze opschrijft
De formulering is cruciaal
( o.a binnen de kynologie de Kleur bij bruin, Kop en Poten , Body en Maat ). Uw droom geeft aan waar u heengaat, welke waarden, overtuigingen en principes u op uw weg zullen leiden, wat u wenst te bereiken, wat u met uw leven wenst te doen, wat uw intenties op lange termijn zijn, welke talenten, vaardigheden en ervaringen u nodig heeft om waarde te bieden aan anderen, waar u op het einde van uw leven wenst te zijn, wat u hoopt te worden, welke richting u zou willen dat uw leven in ging, de ideale eigenschappen die u zou willen bezitten, uw ideale werksituatie en wat u wenst te zijn.

Stel uzelf deze vragen en beantwoord ze eerlijk.  
Identificeer ook het gedrag dat u moet veranderen en begrijp hoe u uw waarden relevant voor anderen kunt maken.

Uw visie (de opgeschreven droom) zorgt voor innerlijke begeleiding en bepaalt de acties van vandaag om uw gewenste toekomst te bereiken. 
Het functioneert als een ethisch kompas dat betekenis aan uw leven geeft. Uw visie moet resulteren in betekenisvolle langetermijnacties en inspanningen om uw droom te realiseren. Het vormt de basis onder uw beslissingen over wat u wilt bereiken.

Uw visie is een spirituele zoektocht naar uw identiteit en een reis richting het realiseren van uw droom. Het begrijpen van uzelf vormt de sleutel tot acties. Aan de hand van uw visie kunt u zichzelf managen en kunt u proactiever, gedisciplineerder, effectiever en verantwoordelijker voor uzelf worden. Uw visie stelt u zowel in staat uw talenten, droom, intenties, identiteit, idealen, waarden en drijfveren uit te drukken, als meer zelfinzicht te verkrijgen. Iedereen heeft een hogere roeping. 
We moeten ons hiervan bewust zijn en de moed hebben deze te volgen
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar eigen droom, hogere roeping en begaafdheden te identificeren en hierop te reageren met liefde en passie.
 Zo wordt u een visionaire ziel.

Visionairs zijn verbeeldingsvol, begaafd, idealisten, vernieuwers, innovatievelingen en ontwikkelaars. 
Zij kennen hun talenten, droom en innerlijke opdracht en weten wat de betekenis van het leven is. 
Zij zorgen dat de wereld blijft draaien, omdat alles start met ideeŽn, alles komt van hen en begint daar.

Bill Gates, Oprah Winfrey, J.K Rowling, Henry Ford, Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Michail Gorbatsjov, Barack Obama,
 zij hebben allen bewezen dat wanneer iemand een heldere authentieke droom heeft, erop reageert met liefde en passie, de moed heeft deze droom na te jagen, vertrouwen heeft in zichzelf en leeft conform de droom. 
Deze droom
die persoon in het leven zal begeleiden en zal leiden tot doelgerichte en resolute acties.  
Neem ook het initiatief
en de verantwoordelijkheid uw grote droom te identificeren, implementeren en cultiveren
.

Auteur : Hubert Rampersad, dekaan van de Nederlandse vestiging van de Personal Branding University in Miami, Florida − 16/09/11.

On my way home ( Enya )

I have been given
One moment from heaven
As I am walking
Surrounded by night,
Stars high above me
Make a wish under moonlight.

On my way home
I remember
Only good days.
On my way home
I remember all the best days.
Im on my way home
I can remember
Every new day.

I move in silence
With each step taken,
Snow falling round me
Like angels in flight,
Far in the distance
Is my wish under moonlight.Zenga 10 maandenAdagium 1:

In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves.
The process never ends until we die.
And the choices we make are ultimately our own responsibility.

Adagium 2 :
You are both being and becoming at the same time. 
A portion of your reality is not merely what is, it includes what you imagine that your life can be.
The stronger your desire for what can be, the more you are motivated to change. The more you perceive that what you desire is possible, 
the more choices you make in favor of that envisioned future. When that vision is compelling, it pulls your tomorrow into your today.

Prepare, Posture, Position, Arise, & Be Wise!

The End of the Line


Back