L'Anse aux MeadowsBegin

Kwartierstaat Koos van Rijn
Grafische versie 1
Grafische versie 2

Grafische versie 3

Nieuws
2009
2010
2011

2012
2013
2014

Over Ons
Rembrandt

Onze honden
Reuen

Teven
Nakomelingen
Foto's Nakomelingen

In loving memory

Pups
Planning


Fotogallery
Nostalgisch Type 1
Nostalgisch Type 2
Waterwerk

Shows
Kopstudie

Wandelingen
Hoek van Holland 1
Hoek van Holland 2


Bron Newfoundlander
Newfoundland 
Oeroorsprong
Oorsprong
L Anse aux Meadows
Tibet Dog
Tibet Dog2 
Lord Byron

Fokken 
Pup/Fok-Advies
FokFaciliteiten
Dekmoment
Vruchtbaarheid
Ontwikkeling embryo
FCI - Rasstandaard
Kynologische termen
Voeding
Afspeenmethode

Marskwa's adagiums

Genetica
Kleurvererving
HD-ED vererving
Kynethologie
Dilatatie
DNA: 
From where I am
Evolutie Theorie  
Bioritmiek
Freud
Deugdethiek

Teek Care

De andere Passie
Odysseus
Sprookje 
Alexander de Grote
Peloponnesos
Hippocrates
Magisch Realisme
Filosoferen over sex
Magna Graecia
Boeddhisme
Klimaat
 
IsraŽl

Agape
Christus was een filosoof

Astrologie
Maanstanden

Links

Webcams HvH


 

 


 

 

 

 

 


Music of Secret Garden : NocturneI
ets meer dan 1000 jaar geleden stichtten de Vikingen een nederzetting in Noord-Amerika die in de IJslandse legendes Vinland heet. Tot in de jaren '60 van de 20ste eeuw wist men niet zeker of dit slechts een verhaal was, of dat de plaats echt zou bestaan. Deskundigen dachten lange tijd dat Vinland verwees naar een gebied met druiven (vin = wijn), ergens aan de zuidoostkust van de USA. Totdat in 1960 op Newfoundland bij L' Anse Aux Meadows een Vikingnederzetting werd ontdekt.
Erik de Rode
, een Noorse driftkop, werd in 982 wegens moord voor drie jaar uit ScandinaviŽ verbannen. Hij vertrok om de kusten van Groenland te verkennen en stichtte twee nederzettingen. Het verhaal wil dat Bjarne Herjolfsen rond 986 verdwaalde tussen IJsland en Groenland. In een storm raakte hij uit de koers en ving een glimp op van een onbekende kust. Eenmaal ontkomen aan de storm keerde hij terug naar huis met verhalen over een vreemd land. Rond 995 trok Leif Eriksson eropuit om dat nieuwe land te ontdekken. Hij landde uiteindelijk op de kusten van Baffinland, Labrador en Vinland (Newfoundland). Al snel trokken meer Vikingen naar het gebied, maar pogingen om zich te vestigen werden gedwarsboomd door lokale Indianenstammen ( InuÔt's ) die door de Vikingen 'skraelling' (ellendelingen) werden genoemd.
Tegen de tijd dat
Columbus de Atlantische Oceaan overstak op zoek naar IndiŽ, stierven de laatste Vikingen uit door ziektes, aanvallen van de InuÔt en klimaatsveranderingen die de zeereis te gevaarlijk maakten.

In L' Anse Aux Meadows in Newfoundland werden resten gevonden van plaghutten, kookgaten, beenderen, een olielamp en de bodem van een Noorse boot. Maar vooral bijzonder waren de vondst van een spinnewiel en de ruÔne van een smederij (inclusief stenen aambeeld, spijkers en stukken moerasijzer). IJzerbewerking was een kunst die Inheemse volken in die tijd nog niet verstonden.
De
nederzetting in L' Anse Aux Meadows is de enige die ooit in Noord-Amerika is gevonden.


A composite image made from several sides of the Ledberg Runestone having illustrators of what probably are Varangians in the Byzantine Empire and a Byzantine ship

In Athens, Greece, Swedish vikings wrote a runic inscription on the Piraeus Lion.

Varangians, oude mensen van ScandinaviŽ. Verwant met Het Schiereiland van Varanger, Noorwegen.

In tegenstelling tot de intense Skandinavische invloed in NormandiŽ en Britse Isles, overleefde de cultuur Varangian niet grotendeels in het Oosten. In plaats daarvan, waren de de uitspraakklassen van Varangian van twee krachtige city-states van Novgorod en Kiev uiteindelijk Slavicized, waar Old Norse werd gesproken in Novgorod tot de 13de eeuw, en een mercenary kracht Varangian ging in de dienst van Byzantijnse Emperors verder.


Korte geschiedenis

Ze zijn bij ons vooral bekend als plunderende krijgers, maar dat is niet geheel waar. Naast krijger waren ze tevens ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, handelaars en scheepsbouwers. Door overbevolking en voedseltekorten begonnen de Vikingen met hun plunderingen en veroveringen in de 9e eeuw. Een andere belangrijke oorzaak was dat bij de vikingen de oudste zoon de enige erfgenaam was en alle bezittingen van zijn vader overnam. Zodoende was er een groot overschot aan jonge mannen die een andere bron van inkomsten moesten zoeken. Vaak sloten deze zich dan aan bij de jaarlijkse handel annex plundertochten naar het welvarende zuiden. Anderen, vooral de Noorse Vikingen, voeren naar het westen en koloniseerden Ijsland, Groenland en gedurende een tiental jaar zelfs de Oostkust van Canada. Deze laatste kolonie werd echter al snel verlaten doordat ze te veel weerstand van de plaatselijke indianenstammen ondervonden. Wel werden er later nog regelmatig expedities georganiseerd om Groenland met goed timmerhout te voorzien. Groenland bleef ongeveer 450 jaar bewoond (van 900 NC tot ongeveer 1350 NC), maar het stenger wordend klimaat, hongersnood en tenslotte vijandigheden van de Inuit (voor een groot deel door de Vikingen zelf uitgelokt!) deed deze kolonie uiteindelijk de das om. Pas in 1721 werd Groenland weer door Deense kolonisten permanent bewoond. Ijsland kreeg al snel te maken met milieuproblemen zoals ontbossing en bodemerosie en kreeg regelmatig in zijn geschiedenis te kampen met hongersnoden, maar de betrekkelijk dichte ligging met Noorwegen (een tweetal dagen varen voor een vikingschip) en een verstandig milieubeleid (zoals het voorkomen van overbegrazing, het kweken van zuinigere schapen in de plaats van 'gulzige' koeien en varkens en het opbouwen van een eigen vissersvloot sinds de jaren 1950) heeft de kolonie gered. De Zweedse Vikingen richtten hun aandacht vooral op het moderne Rusland, waar ze ook belangrijke nederzettingen oprichtten (zoals het moderne Novgorod en Kiev) en gebruikten de Russische rivieren als verkeersaders naar Constantinopel en het Midden-Oosten. Het waren vooral de 'Zuidelijke' ScandinaviŽrs die hun aandacht op Groot-BrittaniŽ en West-Europa richtten. Aanvankelijk leek het alsof niemand de vikingen kon weerstaan maar na verloop van tijd werden hun 'slachtoffers' beter in het zich tegen hen verdedigen. Dat kwam door een betere organisatie en doordat men begon met het bouwen van verdedigingswerken zoals versterkte burchten die door aanvallers bijna niet in te nemen waren. Toen de Vikingen aldus meer nederlagen te verduren kregen, en nadat hen een gebied aan de monding van de Seine was gegeven (het huidige NormandiŽ), werd met de Vikingen - toen onder aanvoering van leider Rollo - definitieve vrede bereikt in onze omstreken. De bewoners van NormandiŽ en de bewoners van rijken die de Vikingen stichtten in Engeland en Ierland, worden ook wel Noor(d)mannen genoemd. De Vikingen behoorden tot de noordelijke tak van de Germanen en hun godsdienst, dagelijkse leven, cultuur en mythologie kwamen grotendeels met die van de overige Germanen overeen. Dezen waren echter inmiddels grotendeels christelijk geworden en ze hadden veel cultuur overgenomen van de voormalige 'romeinen' van het door hun veroverde West-Romeinse rijk van een paar honderd jaar eerder. Tussen 1000 en 1100 werd ScandinaviŽ bezocht door christelijke predikers en werden ook de woeste vikingen geleidelijk bekeerd tot het Christendom en verdween de 'plaag uit het Noorden'.

Etymologie

Over de oorsprong van het woord 'viking' zijn al tal van theorieŽn geponeerd door vorsers. Zo zou het woord afkomstig zijn van het woord vic of wic, dat vertaald wordt als fjord, baai, rover of handelaar. Ook wordt het woord in verband gebracht met de West-Noorse term die gehanteerd wordt op het einde van de vikingperiode: vikingr en viking. Ze betekenen 'iemand die op zee vecht', 'rover', 'schermutselingen' en 'oorlog op zee'.

 

Boten en schepen

Vikingschip (imitatie te zien in Epcot)

De Vikingen maakten al in de bronstijd snelle en lichte boten voor het vervoer van personen, en grote (16 tot 20 meter) schepen voor het vervoer van vee en goederen en voor oorlogvoering. Alle zijn lang en smal van uiterlijk en voor en achter gelijk van vorm. Ze waren zo vaardig in het bouwen van de schepen, dat ze daarmee zelfs de
Atlantische Oceaan konden bevaren tot aan Amerika. De vikingschepen waren niet alleen zeewaardig maar door hun geringe diepgang ook geschikt om de Europese rivieren zeer ver op te varen. Zo konden ze diep het continent binnendringen en over land van het ene rivierstelsel naar het andere komen. Ze behandelden hun boten als mensen, de boeg was meestal prachtig bewerkt met houtsnijwerk en ingelegd met allerlei houtsoorten en soms edele metalen. Ze gaven hun boot ook namen, zoals Vlugge Draak. Dit weet men uit archeologische vondsten en oude kronieken.

Oostelijke expansie door de Zweden

De Vikingen zwierven uit tot in het huidige Rusland, dat zelfs zijn naam aan hen dankt. Rus is oorspronkelijk de naam voor de (Zweedse) vikingen die Rusland bereikten (het kan roodharige of roeier betekend hebben); pas later wordt met de term de gehele bevolking van Rusland bedoeld. De Zweed Rurik stichtte de eerste Russische staat: het Kievse Rus'. Verder stichtten vikingen belangrijke handelssteden als Novgorod en Kiev en dreven ze vanuit Rusland handel met Constantinopel. Verscheidene malen waagden de 'Russische' vikingen zelfs overvallen op Constantinopel. Dit bleef zonder resultaat door de zeer goede verdedigingswerken rond de stad die al vele malen hun nut bewezen hadden. Toen boden sommige van de Vikingen zich aan als huurling voor het Byzantijnse leger. Ze werden ondergebracht in een speciale elite-eenheid die de persoon van de keizer moest beschermen en werden bekend als de Varjagen.

Zuidelijke expansie door de Denen

De Denen trokken zuidwaarts naar Engeland, Nederland, Frankrijk en (NormandiŽ).

In 834 overvielen Vikingen voor de eerste keer het toen belangrijke handelscentrum Dorestad in het huidige Dordrecht/Nederland. Bij het Limburgse dorpje Asselt hadden ze een paar jaar een versterkt kamp in gebruik van waaruit ze jaarlijks op strooptocht gingen.

Bij de Franse Kanaalkust stichtten de Deense Vikingen nederzettingen van waaruit ze jaarlijks strooptochten hielden in Frankrijk en omstreken. Ze plunderden zelfs enkele malen Parijs en de Franse koning verleende ze ten slotte leenrechten voor het Kanaalgebied. Vanaf toen staat dit gewest bekend als het Noordmannengebied oftewel NormandiŽ. Van hieruit startte Willem de Veroveraar in 1066 de verovering van Engeland. Vikingen (of Noormannen) uit o.a. NormandiŽ veroverden in de 11e eeuw zelfs Zuid- ItaliŽ en SiciliŽ

Ondertussen vestigden zich ook veel Denen en Noren in Noord-Engeland, Ierland en Schotland. Van hieruit veroverden ze geleidelijk aan grote delen van de Britse eilanden en verdreven de Angelsaksische heersers. Geleidelijk vermengden de Angelsaksen en de Vikingen zich onderling. In 1013-1016 veroverde Knoet de Grote zelfs de Engelse troon en regeerde korte tijd over een machtig Deens-Engels rijk.

Westelijke expansie door de Noren   

De Noorse vikingen trokken westwaarts, en koloniseerden de FaerŲer, de Shetland-eilanden, de Orkney-eilanden, IJsland en Groenland, en veroverden samen met hun Deense neven het grootste deel van Ierland en delen van Engeland.

Bjarni Herjůlfsson herontdekte Amerika, en Leif Eriksson trachtte er een kolonie te stichten. In oude Noorse en IJslandse kronieken wordt gesproken over Vinland dat vermoedelijk in New England en oostelijk Canada lag. Archeologen hebben inderdaad een vikingnederzetting gevonden in L'Anse aux Meadows. op Newfoundland.


0
Kaart van de Vikinggebieden in de 8e (donkerrood), 9e (rood), 10e (oranje) en 11e (geel) eeuw.
De groene gebieden waren het slachtoffer van regelmatige rooftochten door Vikingen.


Viking ship head of dragon, has more a dog's nostrils, canines, and rounded ears .

 

Back

The End of the Line